سبک شخصیتی ناسازگار و مشکلات مقابله درست با کرونا

سبک شخصیتی ناسازگار و مشکلات مقابله درست روان با کرونا https://www.ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه فیرنزا، دانشگاه پادووا ایتالیا، و دانشگاه جورجیا ایالات متحده امریکا به بررسی نقش سبک شخصیتی ناسازگار در انتخاب استراتژی های مقابله نادرست روانشناختی در پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش سبک شخصیتی ناسازگار:

در این پژوهش پیمایشی آنلاین، 730 نفر داوطلب با میانگین سنی 30.9 سال شرکت نمودند. هیچ یک از شرکت کنندگان خودشان دچار کووید-19 نشده بودند، اما 10% گزارش دادند یکی از بستگان نزدیکشان کووید-19 گرفته است. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه شخصیت DSM-5 برای اختلالات شخصیت (PID-5)، پرسشنامه COPE، و پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس (DASS) بودند.

یافته های پژوهش سبک شخصیتی ناسازگار:

  1. تمامی صفات شخصیتی ناسازگارانه شامل ضدیت، جدایی، عدم بازدای، عواطف منفی، و روان پریش خویی رابطه مثبت و نیرومندی با دیسترس روانی ناشی از کووید-19 دارند.
  2. قویترین صفت شخصیتی ناسازگار موثر بر دیسترس روانی ناشی از کووید-19، عاطفه منفی است.
  3. ضعیف ترین صفت شخصیتی ناسازگار موثر بر دیسترس روانی کووید-19، ضدیت (آنتاگونیزم) است.
  4. صفات شخصیتی ناسازگار رابطه مثبت معنادار با استراتژی های مقابله اجتنابی و ناسازگار دارند.
  5. صفات شخصیتی ناسازگار رابطه منفی معنادار با استراتژی های مقابله پذیرش و چهارچوب بندی مجدد مثبت دارند.

راهبردهای کارکردی سبک شخصیتی ناسازگار:

  • استحکام شخصیتی عاملی بسیار مهم در مواجهه با آسیب های ایجاد شده در پاندمی کووید-19 برای عموم مردم است.
  • سبک های شخصیتی ناسازگار و صفات شخصیتی منفی منجر به کاهش کارکردهای اجتماعی مثبت افراد می شوند.
  • افراد دارای صفات شخصیتی منفی و ناسازگار، راهبردهای مقابله منفی و ناسازگار را در مواجهه به دیسترس های روانی در پیش می گیرند.
  • صفات شخصیتی منفی نقش مهمی در کاهش توانایی فرد در مقابله موثر با استرس های روانشناختی بویژه در موقعیت های بحرانی دارند.

Facing distress in Coronavirus era: The role of maladaptive personality traits and coping strategies

Abstract

The aim of the current study was to investigate the intersecting roles of dysfunctional personality traits and coping styles in relation to psychological distress during the Italian national lockdown caused by the COVID-19 pandemic.

Method:

Participants included 633 adults who completed questionnaires of maladaptive personality traits, coping styles, and psychological distress.

Results:

Results indicated that all the maladaptive traits were associated with psychological distress with magnitude of associations strongest for Negative Affect and weakest for Antagonism.

Maladaptive traits were also generally positively associated with avoidant/maladaptive and negatively associated with acceptance and positive reframing, forms of coping.

A series of path analyses further demonstrated that coping strategies partially explained associations between maladaptive personality traits and psychological distress.

Conclusion:

All told, results suggest that during an unprecedented stressful time, associations between maladaptive personality traits and psychological distress may be, at least in part, explained by maladaptive coping strategies.

Keywords

COVID-19, Maladaptive personality traits, Alternative model of personality disorders, Coping styles, Psychological distress.

بازدیدها: 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *