علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

فروتنی و ننگ خانوادگی در کووید-19:سنجش تحلیل عاملی

پژوهشگران دانشگاه دالیان، دانشگاه هنگ کنگ و دانشگاه چین شرقی در پژوهشی مشترک به هنجاریابی تحلیل عاملی پرسشنامه های فروتنی و ننگ خانوادگی در پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش هنجاریابی فروتنی و ننگ خانوادگی:

در این پژوهش آنلاین 2812 نفر داوطلب با میانگین سنی 37.23 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، مقیاس ننگ ناشی از کووید-19، فروتنی ناشی از ننگ کووید-19، ننگ خانوادگی کووید-19، خود کارآمدی، پرسشنامه کنترل اضطراب، و پرسشنامه ادراک خطر در کووید-19 بودند.

یافته های پژوهش هنجاریابی فروتنی و ننگ خانوادگی:

 1. تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، و مدلسازی معادلات ساختاری نشانگر اعتبار پرسشنامه های فروتنی ناشی از کووید-19 و ننگ خانوادگی ناشی از کووید-19 هستند.
 2. در صورتی که افراد در نزدیکان خود فردی مبتلا به کووید-19 داشته باشند، احساس ننگ اجتماعی و حقارت به آنها دست می دهد.
 3. در صورتی که افراد در نزدیکان خود فردی فوت شده ناشی از کووید-19 داشته باشند، داغ ننگ اجتماعی و ننگ خانوادگی بالایی تجربه می کنند.
 4. هرچه محل جغرافیایی زندگی افراد به مراکز و کانون های ویروس کووید-19 نزدیکتر باشد، میزان احساس حقارت و ننگ خانوادگی و اجتماعی افراد ناشی از کووید-19 بیشتر است.
 5. مردم چین به طور کلی ایجاد و پخش ویروس کووید-19 از کشورشان احساس ننگ خانوادگی و اجتماعی بالایی دارند. هرچه محل سکونت آنها به ووهان نزدیک تر باشد، این احساس حقارت و ننگ در آنها بیشتر است.

راهبردهای کارکردی پژوهش هنجاریابی فروتنی و ننگ خانوادگی:

 • ابتلا به ویروس کووید-19 در حال حاضر در سطح اجتماعی به عنوان ننگ و سرافکندگی تلقی می شود. در نتیجه خانواده فرد مبتلا احساس ننگ خانوادگی بالایی را تجربه می نمایند.
 • آموزش مهارت های مقابله روانی منجر به کاهش هیجانات و افکار منفی در زمینه ابتلا به بیماری و ننگ خانوادگی ناشی از آن می شود.
 • آموزش های فراگیر مثبت در زمینه شیوه ها و پروتکل های بهداشتی زندگی و رعایت فاصله اجتماعی منجر به کاهش ابتلا به کووید-19 خواهد شد.

Abstract

The present study aimed to assist public health efforts by developing and conducting psychometric testing. Aim was of a brief measure of COVID-19-related stigma among people who were potentially but not necessarily infected. All the items were generated and selected based on extensive literature review, participant interviews, and expert evaluations.

Results:

The psychometric properties were evaluated through performing:

 • confirmatory factor analysis tests.
 • exploration structure equation modeling.
 • measurement invariance, internal consistency coefficient, composite reliability.
 • and criterion-related validity,

All them were done using a sample of 2812 adults (600 male, 2212 female; mean age = 37.23, SD = 6.17) from Hubei Province, China.

A clear two-factor structure of the COVID-19-related stigma among people who were potentially but not necessarily infected (i.e., perceived courtesy and affiliate stigma) was identified through the literature review and interviews.

Conclusion:

Results suggest that the two-factor model of COVID-19-related stigma (5 items for each factor) model fit the data, and the psychometric properties were acceptable.

Measurement invariance across gender was supported. A two-factor 10-item scale was finally obtained.

Keywords

Stigma, Stigmatized, Perceived courtesy stigma, Affiliate stigma, ESEM, Factor analysis, Measurement invariance

، ، ، ،

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا