نوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

رگه‌های درخودماندگی و خلاقیت: متغیر شخصیت و شناخت

پژوهشگران دانشگاه ماریا گرگورزوسکا و دانشگاه وروکلاو لهستان در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین رگه‌های درخودماندگی و خلاقیت و نقش رابط متغیرهای شخصیتی و شناختی در این میان پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی، ۵۲۶ دانشجوی مقطع کارشناسی از ۶ دانشگاه ورشو شرکت نموند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه بهر طیف درخودماندگی (AQ)، پرسشنامه انواع خلاقیت (TCQ)، آزمون توانایی‌های خلاقیت ذهنی (TCIA)، و پرسشنامه تفکر خلاق- طراحی (TCT-DP) بود.

نتایج:

  1. بخش قابل توجهی از جمعیت بصورت تحت بالینی دارای رگه‌های اختلالات طیف درخودماندگی هستند.
  2. در تعامل رگه‌های درخودماندگی و خلاقیت، عوامل شخصیتی با صفات آتیستیک رابطه منفی دارند.
  3. تحلیل رگه‌های درخودماندگی و خلاقیت، نشانگر رابطه مثبت عوامل شناختی با صفات اوتیسم است.
  4. تحلیل‌های ثانوی نشان دادند، در حالیکه در ارتباط رگه‌های درخودماندگی و خلاقیت، عامل شخصیتی خلاقیت رابطه منفی با احتمال آتیست بودن دارد، بعد شناختی خلاقیت ارتباطی با درخودماندگی ندارد.

راهبردهای کارکردی:

  • در پهنه روابط رگه‌های درخودماندگی و خلاقیت، از خلاقیت شناختی بعنوان تفکر واگرا، انعطاف‌پذیری، روانی، اصالت، بسط، تخیل خلاقانه، و خلاقیت کلامی (تولید استعاره‌های جدید) یاد می‌شود.
  • بسیاری از افرادی که بصورت تحت بالینی دارای رگه‌های درخودماندگی هستند، توانایی‌های خلاقانه خود را دستکم می‌گیرند.
  • هرچه ساختار شخصیتی در افراد نیرومندتر باشد، تفکر درخودمانده و میزان دوری گزینی اجتماعی آنها کمتر خواهد شد.
  • مهارت‌های شخصیت شناسی بویژه خودآگاهی (از مهارت‌های ده‌گانه زندگی) کمک شایانی به تقویت ساختارهای شخصیتی و در نتیجه کمرنگ شدن رگه‌های درخودماندگی در افراد می‌شوند.
  • تقویت شخصیت منجر به بهبود ارزیابی فرد از خود، دیگران، و جهان پیرامون شده و در نتیجه توانمند‌های خلاقانه وی را افزایش می‌دهند.

Abstract

This study examined relationships between creativity and subclinical autistic traits in a sample of students. The links between autistic traits and cognitive (performance-based) and personality-related (self-reported) creativity were assessed by means of structural equation modeling.

It was demonstrated that while the latent factor of creativity composed of self-report scales was negatively linked to autistic traits, the latent factor of cognitive creativity was positively related to them.

A follow-up analysis with the focus on people whose scores classified them as having broad autism phenotype (BAP) and matched controls selected on a basis of propensity score matching demonstrated that while personality-related factor of creativity was negatively linked to the likelihood of being classified as BAP, cognitively-related creativity was not related to BAP.

We discuss the reasons for unsystematic links between creativity and autism, focusing on potential sources of variability that stem from self-reported versus performance-based measures of creativity and from the possibility of non-linear links between these characteristics.

Keywords

Subclinical autistic traits, Broader autism phenotype, Cognitive and personality-related creativity, Latent variable approach, Propensity score matching

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا