علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

افسردگی سالمندی در رضایت زناشویی و سلامت جسمانی

پژوهشگران دانشگاه لوییزیانا در ایالات متحده در یک پیمایش گسترده به بررسی تاثیرات افسردگی سالمندی در رضایت زناشویی و سلامتی جسمانی پرداختند.

روش:

 • این پژوهش به شکل تحلیل ثانوی بر داده‌های پیمایش ملی زندگی اجتماعی، سلامت، و سالمندی (Wave2) صورت گرفت. ۲۱۱۸ سالمند متاهل بین ۶۲ تا ۹۰ سال با میانگین سنی ۷۱٫۹۲ سال انتخاب شدند.
 • ۱۲ گویه لیکرت برای سنجش رضایت زناشویی شامل ۲ گویه برای رضایت کلی برای کیفیت زندگی مشترک، ۲ گویه برای پیوند هیجانی، ۲گویه برای باهم بودن، و ۶ گویه برای رضایت جنسی انتخاب شدند.
 • سنجش افسردگی شامل نتایج مقیاس افسردگی مرکز مطالعات همه‌گیری شناختی (CES-D) بود.
 • سلامت جسمانی نیز حسب پاسخ به یک گویه “آیا به نظر شما سلامتتان عالی، خیلی خوب، خوب، معمولی، یا کم است؟” سنجیده شد.

نتایج:

 1. افسردگی سالمندی نقش تاثیرگذار و پررنگی در کاهش رضایت زناشویی و کاهش احساس سلامت جسمانی سالمندان دارد.
 2. هرچه افسردگی سالمندی بیشتر باشد، افراد رضایت زناشویی و سلامت جسمانی خود را در سطوح پایینتری ارزیابی می‌کنند.
 3. نقش تعدیلی افسردگی سالمندی در رابطه بین رضایت زناشویی و سلامت جسمانی دوگانه است: زمانی که افسردگی سالمندی پایین است، نمرات بالای رضایت زناشویی با نمرات بالاتر سلامت جسمانی رابطه دارد. هنگامی که افسردگی سالمندی بالاست، نمرات بالاتر رضایت زناشویی با نمرات کمتر سلامت جسمی در ارتباطند.

راهبردهای کارکردی:

 • راهبردهای کاهش افسردگی در سالمندان متفاوت از راهبردهای مداخله در افسردگی بزرگسالان، کودکان و نوجوانان است.
 • در مداخلات مدیریت و کاهش افسردگی سالمندی، لازم است به وضعیت طبی همراه و اولیه، داروهای مصرفی، رژیم غذایی، سطح فعالیت و میزان تعاملات اجتماعی خارج از منزل سالمندان توجه جدی شود.
 • برای رسیدن به سالمندی موفق، لازم است رویکردهای همه‌جانبه زیستی-روانی-اجتماعی در نظر گرفته شوند.
 • فعالیت‌های جسمانی و ورزش برای سالمندان نقشی کلیدی در کاهش افسردگی، افزایش توان و سلامت جسمانی، و بهبود رضایت زناشویی ایشان دارند.

Depression as a moderator and a mediator of marital quality’s effect on older adults’ self-rated physical health

Abstract

Background

Depression and marital quality are both established correlates of physical health for older adults.

However, there is a lack of research on the interaction between depression and marital quality on physical health, and on depression’s role as a mediator of the mechanism by which marital quality affects physical health.

Objective

This study aims to test the moderation and mediation effects of depression on marital quality’s impact on older adults’ self-rated physical health.

Method

Data from the National Social Life, Health, and Aging Project (Wave 2) (N = ۲۱۱۸) were used to test a latent moderated mediation structural equation model.

Marital quality was constructed as a latent variable with indicators measuring its various aspects.

Results

Depression had a significant moderating effect (β = .۱۷, SE = .۰۴, p <  .۰۰۱, ۹۵% CI [.08, .25]) on marital quality’s impact on self-rated physical health: when the level of depression was low, higher marital quality was strongly associated with better self-rated physical health, but when the level of depression was high, higher marital quality became slightly associated with poorer self-rated physical health. Moreover, depression was a significant partial mediator (β = −.۲۷, SE = .۰۳, p < .۰۰۱, ۹۵% CI [−.۳۳, −.۲۱]) of the effect of marital quality on self-rated physical health.

Conclusions

Depression plays an important role in explaining the mechanism by which older adults’ marital quality affects their self-rated physical health.

For marital quality to positively affect physical health, older adults need to attend to their personal mental health needs.

Keywords

Depression, Marital quality, Older adults, Physical health

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا