پژوهشگران دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو ایالات متحده امریکا به بررسی میزان قضاوت های اشتباه زبان بدن در شناسایی رابطه بین نسبت چهره و فریب کاری پرداختند.

روش پژوهش:

 • دراین پژوهش آزمایشی، ابتدا تعداد 72 نفر داوطلب بصورت تصادفی در مورد مسایلی به درستی یا دروغ اظهار نظر کردند.
 • سپس این ویدئوها به 248 داوطلب نشان داده شد که به قضاوت در مورد راست گویی، سابقه خلاف کاری، پرداخته و میزان اعتماد به قضاوتشان را نیز بیان داشتند.
 • نسبت عرض به ارتفاع چهره (FWHR) هر یک از این 72 نفر محاسبه شد.

یافته ها:

 • هیچگونه رابطه ای بین نسبت عرض به ارتفاع چهره (FWHR) و صحت قضاوت در مورد افراد وجود نداشت.
 • هیچ گونه رابطه ای بین نسبت عرض به ارتفاع چهره (FWHR) و میزان اعتماد افراد به درستی قضاوتشان نسبت به دیگران وجود نداشت.
 • رابطه ای بین نسبت عرض به ارتفاع چهره (FWHR) و میزان دروغ گویی/ راست گویی افراد وجود نداشت.
 • افراد دارای نسبت عرض به ارتفاع چهره (FWHR) بیشتر (دارای صورت های پهن تر) بدون توجه به وضعیت، جنسیت، قومیت، و نژاد به طور کلی بیشتر به عنوان افراد دروغگو و دارای سوابق کیفری/جنایی شناخته شدند.
 • نسبت عرض به ارتفاع چهره (FWHR) صرفاً نشان دهنده تاثیر ادراکات اجتماعی در مورد فریب است.

راهبردهای کارکردی:

 • یکی از بازارهای داغ این روزها در حوزه های روانشناسی، تبلیغات دروغین در مورد زبان بدن و تیپ شناسی بدنی (مورفولوژی) است. سابقه این موارد به جمجمه شناسی (فرنولوژی) در قرن 19 میلادی باز می گردد و هیچ نتیجه معناداری در این 200 سال از آن حاصل نشده است.
 • نسبت های چهره ای بویژه نسبت عرض به ارتفاع چهره (FWHR)، هیچ رابطه ای با میزان صداقت، اخلاقیات و یا سوابق روانی-شخصیتی افراد ندارند.
 • قضاوت از روی ظاهر افراد و یا تلاش برای شناخت درونیات افراد حسب حالت های بدنی و ظاهری آنها (زبان بدن) صرفاً شبه علم و شیادی مدرن است.
 • آموزش مهارت تفکر نقادانه (تحلیلی) و مهارت های مدیریت هیجانی، منجر به کاهش تبعیت افراد از ادراکات جمعی اجتماعی و سوگیری های این چنین خواهد شد.

Facial width-to-height ratios and deception skill

Abstract

Prior research on facial width-to-height ratio (fWHR) has demonstrated links between it and numerous traits and antisocial behavior, including deception.

No study, however, has examined whether fWHR is associated with deception skills.

Here, a community sample of N = 72 individuals were randomly assigned to truth or lie conditions in a mock theft experiment and interviewed.

Video clips from the interviews were shown to N = 248 observers, who judged whether the interviewees were telling the truth or lying, the likelihood that interviewees committed a theft, and confidence in their judgments.

There was no association between fWHR and accuracy scores or confidence ratings, and good and bad truthtellers and liars did not differ in their fWHR.

Instead, people with larger fWHR, regardless of veracity condition, sex, or ethnicity, were more likely to be judged inaccurately as lying and as having committed the crime. fWHR may influence social perceptions about deception.

Keywords

Facial width-to-height ratio, Deception, Ethnicity