پژوهشگران یونیورسیتی کالج لندن و دانشگاه اکستر انگلستان در پژوهشی که نتایج آن به تازگی منتشر شده است به بررسی دلیل ضعف حافظه در سالمندی پرداختند.

???روش پژوهش

در این پژوهش طولی که بر ۱۱۰۹۲ فرد داوطلب ۵۰ ساله و بالاتر در انگلستان در طی ۶ سال انجام شد، حافظه رخدادی، روانی کلامی، سرعت پردازش، حافظه فاعلی، و نشانه‌های افسردگی بررسی شدند.

???نتایج نشان دادند:

  1. ضعف حافظه در سالمندی با ضعف در عملکرد شناختی پایه در ارتباط است.
  2. هم در افراد سالم و هم در افراد دارای زوال شناختی خفیف، تخریب بیشتر در یادآوری فوری، روانی کلامی، و سرعت پردازش با ضعف حافظه بیشتر در ارتباط است.
  3. افزایش نشانه‌های مرضی افسردگی با ضعف شناختی فاعلی و عینی در تمام سالمندان در ارتباط است.
  4. افزایش نشانه‌های مرضی افسردگی با ضعف شناختی فاعلی در سالمندان دارای نقایص شناختی ارتباط دارد.
  5. شکایت سالمندان در مورد ضعف حافظه، به میزان بالایی مربوط به تخریب عینی در ساختار شناختی بوده و نمی‌توان آن را بر اساس افسردگی تبیین نمود.
  6. در سالمندان دارای تخریب شناختی، افسردگی منجر به تشدید تخریب شناختی فاعلی می‌شود.

 

Are subjective memory complaints indicative of objective cognitive decline or depressive symptoms? Findings from the English Longitudinal Study of Ageing

 

Abstract

Older adults often complain about their memory ability, but it is not clear to what extent subjective memory complaints accurately reflect objective cognitive dysfunctions. The concordance between objective and subjective cognitive performance may be affected by depressive symptoms and by declining insight into cognitive deficits.

Aim

This study aims to examine longitudinal associations between subjective memory complaints, objective cognitive performance and depressive symptoms. 11,092 participants aged 50 years and above from the English Longitudinal Study of Ageing were followed-up every 2 years over a 6-year period.

Method

Two processes latent growth curve models (LGCM) examined associations between levels and changes in several cognitive abilities and subjective memory complaints, unadjusted for depression symptoms.

Then three processes LGCM examined associations between levels and changes in depressive symptoms, subjective memory complaints and objective cognitive abilities in the overall sample, and separately among persons with mild cognitive impairment at baseline.

Results

More subjective memory complaints were associated with poorer performance in all cognitive domains at baseline. Steeper decline in immediate recall, verbal fluency and processing speed performance was associated increasing subjective memory complaints both in the overall sample and among persons with mild cognitive impairment.

Increasing depressive symptoms were associated with both objective and subjective cognitive decline in the overall sample, and only with subjective memory decline among cognitively impaired persons.

Conclusion

Self-reported memory complaints may have the potential to identify decline in objective cognitive performance that cannot be explained by depressive symptoms. Among cognitively impaired persons depressive symptoms may amplify subjective but not objective cognitive decline.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani