صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم ورزشی روانشناسی ورزش و تربیت بدنی

رهبری مشارکتی در باشگاه ورزشی برای توسعه و آرامش

پژوهشگران دانشگاه ایالتی لوییزینا ایالات متحده امریکا در مقاله‌ای که به تازگی منتشر شده است به معرفی مدل رهبری مشارکتی در باشگاه‌های ورزشی پرداختند.

رئوس اصلی مطالب این نوشتار به شرح زیرند:

  • رهبری در مدیریت ورزشی نقش مهمی در رشد و تعالی تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی دارد.
  • رهبری به سیستم مشارکتی در باشگاه‌های ورزشی سیستمی برد-برد است. بعنوان هدف اول خود بدنبال ترویج تغییرات مثبت اجتماعی در حوزه توسعه پایدار از جمله حل مناقشات اجتماعی، پیش‌گیری از بیماری‌ها، رشد نوجوانان، عدالت‌های جنسیتی، رفع نابرابری‌های اجتماعی، ایجاد صلح، ادغام اجتماعی، و زیست‌پذیری بیشتر محیط‌های جامعه است.
  • در سیستم‌های رهبری مشارکتی در باشگاه‌های ورزشی، مدیران نقش‌هایی فراتر از مدیران سنتی ورزشی داشته و بر اساس اهداف توسعه پایدار بدنبال مددکاری اجتماعی، مدیریت پروژه، تعلیم و تربیت و واسطه رشد اجتماعی هستند.
  • باشگاه‌های ورزشی واجد رهبری مشارکتی در گام نخست نیازمند مشاوره و بررسی‌های تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مداوم در حوزه نیازهای جوامع محلی خود هستند تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های درستی برای رشد و بهبود اجتماعی صورت دهند.
  • موسساتی که خواهان برقراری رهبری مشارکتی هستند، لازم است آموزش‌های مداوم برای پرسنل خود در این حوزه برگزار نموده و دانش کارکنان خود را در جنبه‌های فیزیولوژیک و زیستی، اجتماعی، و روانی بطور پیوسته افزایش دهند. همچنین لازم است کارکنان این باشگاه‌ها ضرورت نقش خود در توسعه پایدار اجتماعی و آرامش و صلح را دریابند.
  • رهبری مشارکتی در باشگاه‌های ورزشی نیازمند برقراری نظام‌های تصمیم‌گیری مشارکتی و دموکراتیک بین کارکنان در سطوح مختلف و نظرسنجی پیوسته متقابل از کارکنان، روسا، مشتریان، هواداران و جامعه محلی است. سیستم‌های پشتیبان تصمیم در این حوزه اهرم مطلوبی برای بهبود کیفیت رهبری هستند.
  • سودمندی‌های رهبری مشارکتی شامل افزایش بهره‌وری و عملکرد سازمان، بهبود اشتراک دانش و روابط قدرت، افزایش خلاقیت و نوآوری سازمانی، افزایش مشارکت سازمانی، افزایش رفتار اخلاقی سازمانی، تسهیل تجارب کارکنان، بهبود فرهنگ سازمانی و افزایش رفتارشهروندی سازمانی هستند.

 Abstract

A broad range of organizations are involved in the field of Sport for Development and Peace (SDP). The complex environmental factors and internal capacity challenges surrounding SDP organizations put additional pressures on SDP managers who are required to balance multiple organizational demands to achieve sustainable program outcomes.

Although scholars have begun to explore managerial aspects of SDP efforts, literature on the nature of leadership in SDP remains scarce.

In this article, therefore, the authors introduce the concept of shared leadership and arguments for why considering leadership as a collective phenomenon is of particular value in SDP. Specifically, a conceptual framework is developed to identify antecedents and outcomes of shared leadership in SDP.

Nine propositions are presented along with a discussion of future areas of study regarding shared leadership in efforts to use sport as a means for achieving development and peace-building outcomes. Limitations of this leadership perspective are also outlined.

Keywords

Sport-for-development, Shared leadership, Collective leadership, Distributed leadership, SDP management.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا