صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

تنوع فرهنگی و اجتماعی: صمیمیت در تعاملات اجتماعی 2020

پژوهشگران دانشگاه تورونتو کانادا در پژوهشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی تاثیر میزان شباهت‌های درون‌گروهی و تجربه تنوع فرهنگی و اجتماعی بر ارتباطات اجتماعی و تعاملات بین‌فردی پرداختند.

زمینه های تنوع فرهنگی و اجتماعی

طبق نظریه های اجتماعی، تنوع فرهنگی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه ای از تنوع هویتی محسوب می شود. واقعیت تنوع فرهنگی و اجتماعی پدیده ای بسیار قدیم است و جوامع گوناگون طی تاریخ بشری برای حل و فصل مسایل آن تدبیرهای متفاوتی اندیشیده اند.

به عنوان نمونه کشورهای ایران، هند، چین، و روم نمونه های دیرپای تنوع فرهنگی و اجتماعی محسوب می شوند.  جالب این که تنوع فرهنگی و اجتماعی پدیده ای رایج و جهانشمول است. طبق بررسی های جهانی در ابتدای قرن 21 میلادی، تنها 9.1% از کشورهای جهات جمعیتی همگن داشتند. در حدود 30% کشورهای جهان، حمعیت غالب کمتر از 50% ترکیب کلی جمعیت آنها را تشکیل می دهد.

بررسی موضوع تنوع فرهنگی و اجتماعی به رشته های متعددی همچون علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی مربوط بوده و پیامدهای بسیار گسترده ای دارد.

تنوع فرهنگی و اجتماعی از یک سو منجر به پویایی فرهنگی در جامعه می شود. از سوی دیگر، تنوع فرهنگی و اجتماعی به عنوان بستری طبیعی برای بی ثباتی سیاسی و شکاف های تاریخی مطرح می شود. حتی در برخی موارد تنوع فرهنگی و اجتماعی منجر به بسیج سیاسی مردم و دولت های مختلف برای ورود به مناقشات منطقه ای یا بین المللی می شود.

روش پژوهش تنوع فرهنگی و اجتماعی:

در این پژوهش ۱۰۶ داوطلب شرکت نمودند. فعالیت دستگاه اعصاب سمپاتیک (SNS) و انطباق فیزیولوژیک آنها از طریق ECG و ICG و PPG و EDA سنجیده شد. همچنین رفتارهای پیوندجویانه، آغازگری دوستی، و شروع تعاملات اجتماعی افراد در موقعیت‌های محتلف سنجیده شد.

نتایج پژوهش تنوع فرهنگی و اجتماعی نشان دادند:

  1. افرادیکه تجارب ناهمگونی اجتماعی را در خرده گروه های فرهنگی و اجتماعی خود تجربه می کنند، به میزان بیشتری از نظر فیزیولوژیک می توانند با دوستان خود همگامی و انطباق داشته باشند.
  2. اشخاصی که در گروه‌های فرهنگی و اجتماعی خود تنوع فرهنگی و اجتماعی بیشتری دارند، سازگاری و انطابق فیزیولوژیک بیشتری با همسرانشان دارند.
  3. افرادی که تجربه تنوعات فرهنگی و اجتماعی بیشتری دارند، تمایل بیشتری به برقراری تعاملات اجتماعی و پیوندهای دوستانه دارند.
  4. کسانی که تنوع های فرهنگی و اجتماعی کمی را تجربه کرده اند، برای دوستی و برقراری پیوند اجتماعی پیشگام نمی شوند.
  5. افرادی که تنوع فرهنگی و اجتماعی کمی را تجربه کرده اند، از نظر فیزیولوژیک در انطباق با همسران خود و نیز دیگران در محیط‌های اجتماعی دچار مشکل هستند.

راهبردهای و پیشنهادات روانی-اجتماعی پژوهش تنوع فرهنگی و اجتماعی:

  • لازم است برای کاهش خشونت و افزایش ارتباطات صمیمانه و گرم اجتماعی، بر تجارب بین (خرده) فرهنگی تاکید نمود تا افراد بتوانند صمیمیت بیشتری با دیگران داشته و تنش‌ها در سطح تعاملات اجتماعی کمتر شود.

 

راهبردها و پیشنهادات سازمانی پژوهش تنوع فرهنگی و اجتماعی:

  • برای افزایش بهره‌وری و رفتارشهروندی سازمانی، لازم است تعاملات مداوم حضوری بین کارکنان واحدهای مختلف سازمانی، بویژه در نقاط جغرافیایی مختلف صورت پذیرد تا ضمن تقویت فرهنگ سازمانی، بتوان تعاملات رسمی و غیررسمی سازمانی را تقویت نمود.
     

Abstract

Interpersonal similarity attracts. In intergroup contexts, however, similarity between groups potentiates bias.

The current study examined whether intergroup similarity versus dissimilarity engenders cross-group friendship formation.

Method

We used an essay-writing paradigm to manipulate perceived intergroup similarity or dissimilarity between the ethnic groups of participants prior to a dyadic interaction that involved a competitive party game.

During the interaction, we continuously recorded physiological and behavioral responses from both participants.

We used the physiological responses to derive a measure of physiological synchrony:

the mutual activation of partners’ sympathetic nervous systems.

Results

People primed with dissimilarity, not similarity, experienced physiological synchrony with their partner.

Moreover, the partners of people primed with dissimilarity acted more affiliative than the partners of people primed with similarity, which in turn predicted friendship initiation by participants.

Conclusion

We discuss the seemingly counter-intuitive value of emphasizing differences between groups to foster positive intergroup relations.

Keywords

Intergroup similarity, Cross-group friendship, Social interactions, Physiological synchrony, Sympathetic nervous system, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Intergroup dissimilarity.

 

 
لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 
✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).
?کانال تلگرام
???????
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا