علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

سیستمهای مغزی/رفتاری در وضعیت استرس و افسردگی

پژوهشگران دانشگاه هوکایدو، دانشگاه توکیو، دانشگاه تاکی کاوا، و دانشگاه هاچیوجی ژاپن در یک پژوهش مشترک به بررسی نقش سیستمهای مغزی/رفتاری در استرس و افسردگی پرداختند.

روش پژوهش سیستمهای مغزی/رفتاری در استرس و افسردگی:

در این پژوهش پیمایشی 286 داوطلب ژاپنی با میانگین سنی 42.4 سال شرکت نمودند. هیچ یک از شرکت کنندگان سابقه بیماری روانپزشکی نداشتند.

ابزارهای پژوهش عبارتند از:

  • پرسشنامه سلامت بیمار PHQ-9،
  • پرسشنامه تجارب زندگی LES،
  • پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری BIS/BAS

یافته های پژوهش سیستمهای مغزی/رفتاری در استرس و افسردگی:

  1. بین استرس های منفی زندگی و سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)، جستجوی شادی، پاسخ به پاداش رابطه منفی وجود دارد.
  2. بین استرس های منفی زندگی و نمرات کلی علایم مرضی افسردگی رابطه مثبت وجود دارد.
  3. رابطه معناداری بین سیستم بازداری رفتاری (BIS) و استرس های منفی زندگی وجود ندارد.
  4. تعامل بین استرس های مثبت زندگی با BIS و BAS تاثیر معناداری بر افزایش یا کاهش علایم مرضی افسردگی ندارد.

راهبردهای کارکردی سیستمهای مغزی/رفتاری در استرس و افسردگی:

  • سیستم مغزی رفتاری فعال سازی (BAS) می تواند منجر به کاهش تاثیرات استرس های منفی زندگی بر فرد می شود.
  • سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) می تواند تاثیرات افسرده ساز استرس های منفی زندگی را در افراد کاهش دهد.
  • تمرکز بر اصلاح و تقویت سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) در روان درمانی منجر به بهبود بهتر و مقابله نیرومند با بحران ها می شود.

Abstract

Background

Stressful life events can elicit depressive symptoms, and biological traits like the behavioral inhibition system (BIS) and the behavioral activation system (BAS) also influence depressive symptoms.

However, the roles of BIS and BAS as moderators in the relationship between stressful life events and depressive symptoms are not well known.

Therefore, this study investigated the effect of the interaction between BIS and BAS and stressful life events.

Methods

A total of 286 adult community volunteers in Japan were evaluated using the Patient Health Questionnaire-9, the Life Experiences Survey, and the BIS/BAS scales.

A hierarchical multiple regression analysis was performed to evaluate the role of BIS and BAS as moderators in the impact of stressful life events on depressive symptoms.

Results

There were significant negative interactions between negative stressful life events and BAS drive, fun seeking, reward responsiveness, and total scores on depressive symptoms.

However, there was no significant interaction between negative stressful life events and BIS. Furthermore, the interaction between positive stressful life events and BIS and BAS did not have a significant impact on depressive symptoms.

Limitations

This cross-sectional study design cannot explain the causal linkages among variables. All the participants were adults; hence, our findings may not be applicable to children or adolescents.

Conclusions

The present study suggests that BAS moderates the influence of negative stressful life events on depressive symptoms. BAS may decrease the depressogenic effect of negative stressful life events.

Addressing depressive symptoms associated with stressful negative life events, interventions targeting BAS may be useful.

Keywords

Behavioral inhibition system, Behavioral activation system, Stressful life events, Depressive symptoms, Moderator, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani IPBSES brain behavioral systems.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا