علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

سلامت روان، مذهب و همجنسگرایی دردانشگاه مذهبی مسیحی

پژوهشگران دانشگاه تگزاس، و دانشگاه بریگهام یانگ ایالات متحده امریکا در پژوهشی به بررسی وضعیت سلامت روان، مذهب، و همجنس گرایی دانشجویان در محیط های دانشگاهی مذهبی مسیحی در ایالات متحده امریکا طی پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش آنلاین تعداد 7625 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بریگهام یانگ امریکا که یک دانشگاه کاملاً مذهبی مسیحی است شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش نشانه های روانشناختی (CCAPS-34)، مقیاس مذهبی بودن دانشگاه دوک (DUREL)، مقیاس کیفیت زندگی (QOLS-16)، پرسشنامه رفتارهای خودکشی (SBQ-R)، و مقیاس هویت جنسی (LGBIS) بودند.

یافته ها:

  • حدود 13% از دانشجویان این دانشگاه گرایش های جنسی غیر از دگرجنس‌گرا دارند که به دلیل فشارهای عدم پذیرش محیط دانشگاه مسیحی آن را کتمان می کنند.
  •  دانشجویانی که گرایش جنسی غیر از دگرجنس‌گرا (گرایش سلام به جنس مکمل) دارند از نظر سلامت روانی وضعیت بسیار خطرناکی دارند که در دوره پاندمی کووید-19 تشدید شده است.
  • در تمامی دانشجویان طی دوره کووید-19 اعتقادات مذهبی و مذهبی بودن به عنوان عامل حمایت کننده برای کاهش مشکلات سلامت روان و کاهش افکار و رفتار خودکشی عمل می کند.
  • گرایشات و اعتقادات مذهبی در افراد غیر از دگرجنس‌گرا ضعیف تر از افراد دگرجنس‌گرا است.
  • میزان پذیرش دانشجویان با گرایش جنسی غیر از دگرجنس‌گرا در محیط های دانشگاهی مذهبی مسیحی بسیار کم است.
  • دانشجویان با گرایش جنسی غیر از دگرجنس‌گرا کیفیت زندگی پایین تر، و افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب تعمیم یافته، اضطراب اجتماعی، و استرس تحصیلی بالاتری دارند.

راهبردهای کارکردی:

  • به نظر می رسد همجنس گرایی میزان شیوع بالاتری نسبت به سطح نرمال در جوامع غربی بویژه امریکا دارد، به همین دلیل از نظر تبلیغی این جوامع در حال اشاعه پذیرش این ناهنجاری هستند.
  • جوامع مذهبی مسیحی در غرب حتی در محیط های دانشگاهی نیز از پذیرش افراد همجنس گرا اجتناب می کنند و اجبار سایر کشورها و ادیان به پذیرش این موضوع بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
  • افراد دارای گرایش های جنسی همجنس گرایانه از نظر روانی دچار مشکلات عدیده و اختلالات تنظیم هیجان و خلق بوده و میزان گرایش به خودکشی در آنها بالاتر است.
  • مذهبی بودن و معنویت در بین افراد با گرایش جنسی بهنجار (دگرجنس‌گرا) منجر به افزایش ثبات سلامت روانی بویژه در پاندمی کووید-19 می شود.

Abstract

With increasing mental health concerns on college campuses and the complex developmental tasks of young adulthood, sexual minority students may be at particular risk for negative mental health and well-being outcomes.

This risk may be compounded at highly religious universities that are not affirming of same-sex romantic relationships. The current study examined religiosity, mental health outcomes, and sexual minority identity at a highly religious university using structural equation modeling.

All undergraduates were invited to participate, and 7625 students participated, with 996 students indicating a sexual orientation other than “strictly heterosexual.”

We found that sexual minority students had significantly worse mental health outcomes and well-being than their heterosexual peers. We also found that religiosity acted as a protective factor for both the sexual minority and the heterosexual group, although the effect was weaker for the sexual minority group.

Finally, we found that for sexual minority students, concerns around being accepted by others was the greatest predictor of lower quality of life and higher suicidality, depression, generalized anxiety, social anxiety, and academic distress.

We discuss potential strategies to mitigate acceptance concerns for sexual minority students on college campuses.

Keywords

LGBQ, Mental health, Well-being, Religiosity, Religious university, University students

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا