علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

ماساژ درمانی سوئدی در بخش مراقبت‌های ویژه

پژوهشگران دانشگاه سائوپائولو برزیل در پژوهشی به بررسی تاثیرات ماساژ درمانی سوئدی بر بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه پرداختند.

روش:

در این پژوهش شبه‌آزمایشی ۴۸ بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (بالینی و بعد از عمل) شرکت نمودند. سطح اضطراب بیماران توسط پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر و شاخص‌های فیزیولوژیک فشار سرخرگی، ضربان قلب، و تعداد تنفس سنجیده شد. مداخله به صورت یک جلسه ۳۰ دقیقه‌ای ماساژ درمانی سوئدی بود. ارزیابی‌ها پیش از ماساژ، بلافاصله بعد از ماساژ، و ۳۰ دقیقه بعد از ماساژ صورت گرفتند.

نتایج:

  1. ماساژ درمانی سوئدی منجر به کاهش سطح اضطراب فاعلی بیماران ICU بلافصله بعد از دریافت ماساژ شده و تا ۳۰ دقیقه بعد نیز همچنان سطح اضطرابشان به شکل معناداری پایین است.
  2. علایم حیاتی فشار خون سرخرگی، ضربان قبل و تعداد تنفس، بلافاصله بعد از دریافت ماساژ به شکل معناداری کاهش می‌یابند.

کارکردهای اجرایی:

  • ماساژ درمانی سوئدی در حوزه‌های مختلف نقش خود را بعنوان کاهنده اضطراب و استرس به ثبوت رسانیده است.
  • با توجه به اینکه در بخش‌های اورژانس تنش، استرس و اضطراب بیماران بالاست، استفاده از تکنیک‌های طب فیزیکی بویژه ماساژ درمانی سوئدی می‌تواند به عنوان روشی غیردارویی و موثر برای مدیریت اضطراب بیماران بکار رود.

 

Summary

Objective

To evaluate how Swedish massage affects the level of anxiety and vital signs of Intensive Care Unit (ICU) patients.

Methods

Quasi-experimental study. Inclusion criteria: ICU patients, 18–۵۰ years old, cooperative, respiratory, and hemodynamic stable, not under invasive mechanical ventilation. Exclusion criteria: allergic to massage oil, vascular or orthopedic post-operative, skin lesions, thrombosis, fractures.

A 30-min Swedish massage was applied once. Variables: arterial pressure, heart rate, respiratory rate, S-STAI questionnaire. Timing of evaluation: pre-massage, immediately post-massage, 30 min post-massage. Comparison: T-test, corrected by Bonferroni method, level of significance of 5%, confidence interval of 95%.

Results

۴۸ patients included, 30 (62.5%) female, mean age 55.46 (15.70) years old. Mean S-STAI pre-massage: 42.51 (9.48); immediately post-massage: 29.34 (6.37); 30 min post-massage: 32.62 (8.56), p < ۰٫۰۰۱ for all comparison. Mean vital signs achieved statistical significance between pre-massage and immediately post-massage.

Conclusion

Swedish massage reduced anxiety of ICU patients immediately and 30 min post-massage. Vital signs were reduced immediately post-massage.

Keywords

Anxiety, Massage, Intensive Care Units

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا