علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا وافسردگی والتهاب عصبی

پژوهشگران دانشگاه زوریخ، دانشگاه بازل، دانشگاه ژنو، و انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در پژوهشی مشترک به بررسی یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا و عفونت عصبی. در دو اختلال روانی اسکیتزوفرنیا و افسردگی پرداختند.

روش پژوهش یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا و افسردگی:

در این پژوهش 44 بیمار دارای اسکیتزوفرنی طبق DSM-V و 41 بیمار دارای افسردگی عمیق MDD طبق DSM-V داوطلب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مختصر بین المللی عصب روانپزشکی (MINI)، مقیاس افسردگی همیلتون. مقیاس افسردگی بک، پرسشنامه خود ارزیابی علایم منفی (SNS). مقیاس سندرم مثبت و منفی (PANSS)، ارزیابی مختصر عصبی شناختی (BNA). تکلیف جایگذاری نماد عددی (DSST)، و تکلیف توالی عدد- حرف (LNS) بودند.

برای بررسی بایومارکرهای عفونت و التهاب، آزمایش خون و پلاسما از داوطلبان به عمل آمد.

یافته های پژوهش یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا و افسردگی:

  1. اندازه نوروفیلامان های سبک (NfL) در بیماران دارای افسردگی به شکل معناداری بالاتر از سطح نرمال جامعه است.
  2. میزان خونی نوروفیلامان های سبک (NfL) در افراد دارای اسکیزوفرنی تفاوت معناداری با سطح نرمال جامعه ندارد.
  3. سطح نوروفیلامان خونی سبک در افراد دارای اسکیتزوفرنی و افسردگی نسبت به گروه سنی خود به طور متوسط بالاتر از نرمال است.
  4. رابطه معنادار آماری بین سطح نوروفیلامان های سبک (NfL) و شاخص های التهاب عصبی سیتوکینی در افراد دارای اسکیتزوفرنیا و افسردگی مشاهده نشد.
  5. در بیماران دارای افسردگی، رابطه منفی بین سطح نوروفیلامان های سبک (NfL) و نمرات تکلیف جایگذاری نماد عددی (DSST) مشاهده می شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش یکپارچگی آکسونی اسکیتزوفرنیا و افسردگی:

  • نوروفیلامان های سبک (NfL) رشته هایی هستند که در نتیجه تخریب نورون های مغزی تولید شده و در صورت آسیب دیدن بافت های مغزی سطح آنها به سرعت در خون بالا می رود.
  • از نظر سطح عفونت و التهاب عصبی در زمینه واکنش سیستم ایمنی به صورت سیتوکینی، تغییری در مغز افراد دارای افسردگی و اسکیتزوفرنیا نسبت به جمعیت عادی مشاهده نمی شود.
  • وجود نوروفیلامان های سبک (NfL) نشانگر تخریب آکسونی در مغزی بیماران دارای افسردگی عمیق است که به شدت منجر به کاهش کارکردهای شناختی آنها می شود. به همین دلیل بیماران دارای افسردگی دچار حالت های دمانس کاذب می شوند.
  • افراد دارای اسکیتزوفرنی نیم رخ های نوروفیلامان های سبک (NfL) بسیار متفاوتی دارند.
  • این امر نشان می دهد اسکیتزوفرنیا یک طبقه بیماری همگون نبوده و بهتر است انواع مختلف آن به شکلی متفاوت و جداگانه طبقه بندی شوند.

Abstract

Background

Schizophrenia (SZ) and major depressive disorders (MDD) have been frequently linked to anatomical brain alterations.

However, the relationship between brain pathology, inflammation and clinical symptoms in these disorders is still unclear.

Thus, we are applying novel blood markers of neuroaxonal integrity such as neurofilament light chain (NfL). We can now address main issues in psychiatric research.

We potentially offer innovative diagnostic tools toward better clinical characterizations and monitoring in both SZ and MDD.

Methods

NfL levels were measured in serum of 44 patients with SZ and in 41 patients with MDD. All were applying single molecule array technology and compared to a healthy norm population.

Main inflammatory markers (C- reactive protein, interleukins IL-6 and IL-10) were measured to define patients with inflammatory phenotype.

The Digit Symbol Substitution Task (DSST) and the Letter-Number-Sequencing Task were performed to estimate cognitive function in both groups.

Results

NfL levels in MDD group (but not in SZ group) were significantly higher than reference values of healthy norm population.

A higher than expected proportion of patients with NfL levels above age-specific cut-off values was observed in both SZ and MDD groups.

No correlation was observed between NfL and inflammatory markers. A negative correlation between DSST and NfL-values was observed in patients with MDD.

Conclusions

Both SZ and MDD showed elevated serum levels of NfL, which were independent from inflammatory markers but associated with cognitive performance.

Keywords

Schizophrenia, Depression, Neurofilament light chain, Inflammation, Cognition.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا