صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

عملکرد سازمان Organization Performance: بهبود سریع 2020

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامشهر، دانشگاه توسعه انسانی عراق، و دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پژوهشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی عامل‌های دخیل در بهبود عملکرد سازمان Organization Performance در کارکنان پرداختند.

روش پژوهش عملکرد سازمان Organization Performance:

در این پژوهش پیمایشی برای عملکرد سازمان Organization Performance، تعداد ۱۹۶ داوطلب شرکت نمودند.

برای بررسی عملکرد سازمان Organization Performance تعداد ۱۶ بعد از ۳ متغیر IT، فرهنگ سازمان، و رضایت کارکنان توسط پرسشنامه محقق ساخته (آلفای کرونباخ ۰٫۷۱) بر اساس مدل‌های نظری موجود مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج پژوهش عملکرد سازمان Organization Performance نشان دادند:

  1. استفاده از فن‌آوری اطلاعات (IT) می‌تواند تلاش‌های موازی و دوگانه را در سازمان کاهش دهد، منجر به افزایش سرعت و وابستگی تبادلات شود، کارآمدی مدیریت را افزایش دهد، فرآیندهای داخلی سازمان را تسهیل کند، دسترسی به اطلاعات بیرونی و درونی را آسان کند، و در گزینش کارکنان نقش بهینه و موثری ایفا نماید. بر این اساس IT رابطه نیرومند و مثبتی با عملکرد سازمانی بهینه کارکنان سازمان دارد.
  2. فرهنگ سازمانی در عملکرد، انگیزش، تعهد سازمانی، و نگرش کارکنان سازمان دخیل است. فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان با یکدیگر وابستگی متقابل دارند.
  3. رضایت کارکنان بواسطه فرهنگ سازمانی و نحوه و میزان بکارگیری IT در سازمان افزایش یافته و همین امر منجر به بهبود عملکرد سازمانی سرمایه انسانی خواهد شد. لازمه رسیدن به اوج عملکرد سازمانی، افزایش حداکثری رضایت کارکنان است.

پیشنهادات کاربردی پژوهش عملکرد سازمان Organization Performance:

  • برای بهبود جایگاه IT در سازمان لازم است محبوبیت استفاده از IT در امور سازمانی، سادگی استفاده، سرعت شبکه و فرهنگ استفاده درست از IT در سازمان تسهیل و تعدیل شود.
  • برای بهبود فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمان Organization Performance، لازم است نگرش سازمانی، عامل‌های محیطی، خصوصیات شغلی، و عوامل روان-شخصیتی فردی در هر سازمان به شکلی اختصاصی مورد تحلیل قرار گیرند. به این منظور بهترین راه اجرای ادواری پروژه‌های سنجش منابع انسانی با تاکید بر حوزه‌های عملکرد، کارکردهای روانی/شخصیتی، و فرهنگ سازمانی است.
  • برای افزایش رضایت کارکنان در عملکرد سازمان Organization Performance، تشکیل پرونده‌های روانی/شخصیتی، ارزیابی‌های شغلی/روانی استخدامی بدو و حین خدمت، برگزاری دوره‌های مستمر آموزش‌های مهارت‌های شغلی و روانشناختی، انعطاف سازمانی، تدوین نظام درست پاداش و تنبیه، و شراکت کارکنان در سود سازمان، جزو امور پایه و اساسی هستند.

Highlights

  • Providing a model and framework for determining the effective factors on the organizational performance.
  • Evaluation of the impact of IT, organizational culture, and employees’ satisfaction on the organizational performance.
  • Using Structural Equation Modeling (SEM) to analyze the proposed model.
  • Exploring the future challenges about the organizational performance.

 

Abstract

The goal of the current paper is to propose a new model to investigate the effect of organizational culture, Information Technology (IT), and employees’ satisfaction on the performance of the organization.

The model is also applied to evaluate the relationships between these variables and organizational performance.

Aims:

This will demonstrate how the three key factors impact the performance, then the managers can plan ahead to make appropriate strategies to evaluate practical developments and suggest improvements in the organizational performance.

Also, the paper tries to validate and assess the proposed model in related variables.

Methods:

Sixteen measurements inside three factors are examined. The data have been gathered from the employees of an agriculture organization.

By using discriminate validity, the reliability of measure, item loadings, and convergent validity, the model is assessed.

The Structural Equation Modeling (SEM) technique is also utilized for model assessment and for checking the dependability as well as its legitimacy.

Smart PLS 2.0 was utilized in this paper to survey the estimation and basic models.

Results:

Path coefficients index, R2 value, T-values and the GOF index of the model are also examined and the obtained results demonstrates the validity and reliability of the model.

Conclusion

Finally, it is found that IT, organizational culture, and employees’ satisfaction play important roles in enhancing of the performance of the organization.

 

Keywords

Information technology, Organizational culture, Employees’ satisfaction, Organizational performance, Agriculture organization, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Organization Performance.

 

 

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام
???????
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا