علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

سادیسم و رفتار سودمند اجتماعی: شخصیت پرخاشگر-منفعل

پژوهشگران دانشگاه دایمن کالج ایالات متحده امریکا به بررسی زیربنای شخصیتی رگه های سادیسم و رفتار سودمند اجتماعی بر اساس الگوهای پرخاشگری انفعالی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایش آنلاین 264 داوطلب ساکن ایالات متحده امریکا با میانگین سنی 33.63 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه گرایش های دیگرآزارانه (CAST)، پرسشنامه رفتار سودمند اجتماعی (PSB)، آزمون توالی ریاضی، و آزمون انتخاب آسانسور بودند.

یافته ها:

  • گرایش های دیگرآزارانه (پس از کنترل رفتار سودمند اجتماعی) پیش بینی کننده رفتار ناکامی افراد هستند.
  • میزان دیگرآزاری (سادیسم) جسمانی پیش بینی کننده میزان رفتارهای منفعل-پرخاشگر افراد است.
  • هر چه میزان دیگر آزاری کلامی مستقیم افراد بیشتر باشد، در زندگی روزمره بیشتر در جهت ناکام کردن دیگران تلاش می کنند.
  • سطوح سادیسم کلامی و جسمانی مستقیم افراد رابطه مستقیمی با میزان آزار دادن و ناکام کردن دیگران دارد.

راهبردهای کارکردی:

  • رگه های شخصیتی دیگرآزارانه به عنوان عاملی بسیار مهم در میزان بروز رفتارهای سودمند اجتماعی افراد در محیط های زندگی و شغلی هستند. هرچه تمایلات سادیسم افراد بیشتر باشد، رفتارهای سودمند اجتماعی آنها کمتر است.
  • سطوح بالاتر سادیسم منجر به افزایش رفتارهای پرخاشگری انفعالی (نشان دادن خشم و خشونت به شیوه های غیر مستقیم) می شود. این رویه ها به ویژه در محیط های کاری منجر به رفتارهای ضد تولید و کاهش بهره وری سازمانی خواهد شد.
  • دیگرآزاری در هر شکل خود در سازمان ها منجر به کاهش رفتار سازمانی مفید و رفتار شهروندی سازمانی شده و در نتیجه فرهنگ سازمانی را به حالتی متخاصم بدل خواهد کرد.

Abstract

Two studies examined the predictive value of everydaydism in determining participants’ choices to cause frustration to a hypothetical other, controlling for prosocial characteristics (cognitive and affective empathy, helpfulness).

In Study 1 (n = 154), forward-stepwise multiple regression analyses indicated direct physical sadism levels predicted participants’ assignment of easy and difficult math items after levels of prosocial characteristics were statistically controlled.

In Study 2 (n = 110), forward-stepwise multiple regression analyses indicated participants’ levels of direct physical sadism predicted the assignment of easy and difficult math items across two math tasks (a replication of study one and a second math task related to the first).

Study 2 analyses also revealed both direct verbal and physical sadism predicted the assignment of moderately difficult math items. Additional analyses further suggest direct verbal sadism predicted choosing to frustrate others in a more common, everyday experience.

These findings suggest levels of direct physical and verbal sadism are important independent predictors of individuals’ decisions to inflict non-physical forms of frustration on others.

Keywords

Sadism, Prosocial, Frustration, Passive-aggressive, Non-physical harm, Dark Tetrad

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا