علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

بینش هیجانی بعد آسیب مغزی: جنس بیماران آلکسی تیمیا

پژوهشگران دانشگاه بروک کانادا، دانشگاه ایندیانا ایالات متحده امریکا، و دانشگاه کوینزلند مرکزی استرالیا در پژوهشی به بررسی تفاوت های جنسیتی در آلکسی تیمیا و بینش هیجانی بعد آسیب مغزی تروماتیک (TBI) در بیماران TBI مراجعه کننده برای توانبخشی در ایالات متحده امریکا و کانادا پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش مقایسه ای، تعداد 60 نفر با آسیب مغزی تروماتیک (TBI) و 60 نفر بدون آسیب مغزی تروماتیک (TBI) شرکت نمودند. گروه کنترل از نظر جنسیت و سن با گروه آسیب مغزی تروماتیک (TBI) همتا شدند. آسیب مغزی افراد طبق طبقه بندی مایو از متوسط تا شدید بود. نمره مقیاس کمای گلاسگو در زمان آسیب 13 و بالاتر، آمنزی بعد از آسیب کمتر از 24 ساعت، و فقدان هشیار کمتر از 30 دقیقه بود.

ابزارهای پژوهش شامل مقیاس آلکسی تیمیا، پرونده سابقه پزشکی، و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بودند.

یافته ها:

  1. مردان بدون آسیب مغزی تروماتیک (TBI) نمرات کلی بالاتری در آلکسی تیمیا نسبت به زنان بدون آسیب مغزی تروماتیک (TBI) دریافت کردند.
  2. هیچ تفاوتی در نمرات آلکسی تیمیا مردان و زنان دارای آسیب مغزی تروماتیک (TBI) مشاهده نشد.
  3. مردان و زنان دارای آسیب مغزی تروماتیک (TBI) نمرات آلکسی تیمیای بسیار بالاتری نسبت به هم جنس های خود که بدون آسیب مغزی تروماتیک (TBI) دریافت  کردند.
  4. در این پژوهش میزان شیوع آلکسی تیمیا در مردان دارای آسیب مغزی تروماتیک (TBI) 37.8% است. در زنان دارای آسیب مغزی تروماتیک (TBI) 47.8% است.
  5. در این پژوهش میزان شیوع آلکسی تیمیا در مردان بدون آسیب مغزی تروماتیک (TBI) 7.9% است. در زنان بدون آسیب مغزی تروماتیک (TBI) 0 بوده است.

راهبردهای کارکردی:

  • برخلاف تصور عامه، مردان دارای آسیب مغزی تروماتیک (TBI) بیش از زنان دارای آسیب مغزی تروماتیک (TBI) در بینش هیجانی و مدیریت هیجانی خود مشکل ندارند.
  • مردان و زنان دارای آسیب مغزی تروماتیک (TBI) به یک اندازه در معرض خطر بالای آلکسی تیمیا و ضعف های جدی بینش هیجانی هستند.
  • لازم است به عنوان اقدامی فراگیر، در تمامی بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI)، فارغ از جنسیت آنها، ارزیابی آلکسی تیمیا صورت گیرد. در صورت نیاز درمانهای روانشناختی مبتنی بر مدیریت هیجانی و تنظیم هیجانی در پروتکل های توانبخشی آنها گنجانده شوند.

Abstract

Objective

To compare sex differences in alexithymia (poor emotional processing) in males and females with traumatic brain injury (TBI) and uninjured controls.

Design

Cross-sectional study.

Setting

TBI rehabilitation facility in the United States and a university in Canada.

Participants

Sixty adults with moderate to severe TBI (62% men) and 60 uninjured controls (63% men) (N=120).

Interventions

Not applicable.

Main Outcome Measures

Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20).

Results

Uninjured men had significantly higher (worse) alexithymia scores than uninjured female participants on the TAS-20 (P=.007), whereas, no sex differences were found in the TBI group (P=.698).

Men and women with TBI had significantly higher alexithymia compared with uninjured same-sex controls (both P<.001).

The prevalence of participants with scores exceeding alexithymia sex-based norms for men and women with TBI was 37.8% and 47.8%. respectively, compared with 7.9% and 0% for men and women without TBI.

Conclusions

Contrary to most findings in the general population, men with TBI were not more alexithymic than their female counterparts with TBI.

Both men and women with TBI have more severe alexithymia than their uninjured same-sex peers.

Moreover, both are equally at risk for elevated alexithymia compared with the norms.

Alexithymia should be evaluated and treated after TBI regardless of patient sex.

Keywords

Affective symptoms, Brain injuries, Emotions, Empathy, Rehabilitation

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا