علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

رفتار غیراخلاقی سودمند سازمانی: عملکرد و فرهنگ

پژوهشگران دانشگاه واشنگتن، دانشگاه نوادا، دانشگاه آرکانزاس و دانشگاه اوریگان ایالات متحده امریکا به بررسی تاثیر خلق بر رفتار غیراخلاقی سودمند سازمانی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش که به روش نمونه برداری تجربه (ESM) صورت گرفت، ۹۰ داوطلب به مدت ۱۰ روز کاری شرکت نمودند. بررسی های ۳ بار در روز ( ساعت ۷، ۱۲، و ۱۶) بصورت آنلاین انجام شدند.

ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اطلاعات دموگرافیک، چک لیست سنجش خلق روزانه، مقیاس ذهنیت خلاق روزانه، مقیاس رفتار غیراخلاقی سودمند سازمانی، مقیاس رفتار غیراخلاقی به نفع خود، مقیاس عدم درگیری اخلاقی، مقیاس عاطفه صفتی، و مقیاس رهبری اخلاقی بودند.

یافته‌ها:

  1. تحریک خلقی (چه مثبت و چه منفی) منجر به افزایش رفتار غیر اخلاقی سودمند سازمانی در کارکنان می شود.
  2. تحریک خلقی مثبت و منفی منجر به تقویت ذهنیت خلاقانه در کارکنان سازمان ها می شود.
  3. هرچه ذهنیت کارمندان خلاقانه تر باشد، به میزان بیشتری هنگام تحریک خلقی مثبت به رفتارهای غیراخلاقی سودمند سازمانی اقدام می کنند.

راهبردهای کارکردی:

  • رفتار غیراخلاقی سودمند سازمانی (انجام کارهایی به نفع سازمان و به ضرر مشتریان) تحت تاثیر هیجانات کارکنان است. به این معنا که در صورت تحریک هیجانات مثبت یا منفی، کارکنان به میزان بیشتری به نفع سازمان و علیه مشتریان اقدام خواهند کرد.
  • در صورتی که فرهنگ سازمانی مبتنی بر رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت اخلاقی باشد، میزان بروز رفتارهای غیر اخلاقی سودمند سازمانی بیشتری است.
  • آموزش مهارت های هوش هیجانی و مهارت‌های مدیریت هیجانی عامل مهمی در افزایش بهره وری سازمانی، فرهنگ برد-برد، و کاهش رفتارهای سودمند سازمانی غیراخلاقی در کارکنان خواهد شد.

Research on the effects of mood in organizations tends to focus on the valence dimension of mood (positive vs. negative), overlooking the activation dimension (activated vs. deactivated). We suggest that activation level prompts unethical behavior.

Based on the affective infusion model (AIM; Forgas, 1995), we predict that positive activated and negative activated moods facilitate unethical behavior to benefit a teammate, via the mediating mechanism of a creative mindset.

We test our full model using an experience sampling method over 2 weeks, in which mood and creative mindset were assessed in the morning and unethical behavior conducted that day was assessed in the evening. We found that activated moods (both positive and negative) were positively related to unethical behavior to benefit a teammate.

Further, creative mindset mediated the relationship between positive activated mood and unethical behavior to benefit a teammate. Consistent with AIM’s claim that mood should influence decisions more when they are not personally relevant, we found that moral disengagement propensity moderated this indirect effect.

In addition, we conducted two experiments to examine further the mood‐creative mindset and creative mindset‐unethical behavior to benefit a teammate relationship.

Our findings affirm that activated versus deactivated moods facilitate a creative mindset, and that a creative mindset encourages unethical behavior to benefit a teammate.

Our findings suggest that activation level of mood plays a critical role in unethical behavior.

Keywords

activated moods, unethical behavior to benefit a teammate, unethical behavior to benefit others, valence

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا